Κεντρική Σελίδα

 

  • Πρόγραμμα Μαθημάτων

15:00 - 18:00 - Ισογείου - ΧΕΙΜ - ΜΒΑ - Διοίκηση Μάρκετινγκ - ΠΡ0003 - ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ -

15:00 - 18:00 - YK3 - ΧΕΙΜ - ΤΜΟΔ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ - ΓΕ0107 - ΑΜΠΑΖΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - Τμήμα 2

15:00 - 18:00 - Ισογείου 2 - ΧΕΙΜ - ΤΜΟΔ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΝΩΣΕΩΝ - ΔΕ0103 - ΔΟΥΝΙΑΣ -

15:00 - 18:00 - Αμφιθέατρο - ΧΕΙΜ - ΤΔΕ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΓΕ0100 - ΜΑΥΡΗ -

15:00 - 18:00 - Μικρή Ισογείου - ΧΕΙΜ - ΤΔΕ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - 1130 - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ - αναπλήρωση

15:00 - 18:00 - Μεγάλη Ισογείου - ΧΕΙΜ - ΤΔΕ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Β - ΓΕ0302 - ΝΤΟΥΜΗ - φροντηστήριο

15:00 - 18:00 - Ισόγειο - ΧΕΙΜ - ΤΝΕΥ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΜ0009 - ΠΑΝΟΥ -

15:30 - 17:30 - Αίθουσα 2ος Ορ - - Εμβόλιμη εξέταση στο μάθημα "Επιχειρησιακές Εφαρμογές Η/Υ"

16:00 - 18:00 - Ισογείου - ΧΕΙΜ - ΤΝΕΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι - ΓΕ0101 - ΠΡΩΪΟΣ - Εργαστήρια Μαθηματικών Ι - 1η Ομάδα

18:00 - 21:00 - Ισόγειο - - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - Τμήμα 3

18:00 - 21:00 - Μικρή Ισογείου - ΧΕΙΜ - ΤΔΕ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ/ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ -

18:00 - 20:00 - Ισογείου - ΧΕΙΜ - ΤΝΕΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι - ΓΕ0101 - ΠΡΩΪΟΣ - Εργαστήρια Μαθηματικών Ι - 2η Ομάδα

18:00 - 21:00 - Αμφιθέατρο - ΧΕΙΜ - ΤΔΕ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΓΕ0100 - ΜΑΥΡΗ - αναπλήρωση

19:00 - 21:00 - Μεγάλη Ισογείου - - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΧΙΟΥ_ΕΚΔΗΛΩΣΗ "ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ"

20:00 - 22:00 - YK3 - ΧΕΙΜ - ΜΒΑ - Στατιστική και Θεωρία Αποφάσεων - ΠΡ0001 - ΜΑΥΡΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

21:00 - 22:30 - Αμφιθέατρο - - ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΘΕΑΤΡΙΚΗ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ, CINE-AEGEAN)