Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017 12:53

Ηλεκτρονική Δήλωση Συγγραμμάτων

Πληροφορίες

Η ηλεκτρονική δήλωση των συγγραμμάτων πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας http://eudoxus.gr.
Για την εισαγωγή σας στο σύστημα χρησιμοποιήστε το όνομα χρήστη και το κωδικό πρόσβασης που σας δόθηκε από την Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

Προβλήματα Πρόσβασης

Σε περίπτωση προβλημάτων επιβεβαιώστε οτι τα στοιχεία πρόσβασης σας είναι ορθά. 
Αυτό μπορεί να γίνει εισάγωντας τα στην σελίδα ελέγχου λογαριασμού η στην σελίδα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου webmail.aegean.gr 

Αν εξακολουθείτε να μην εχετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας επικοινωνήστε με το helpdesk.