Εστίες-κτήριο 4 - Βλάβη δικτυακού εξοπλισμού - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ - 29/10/2019

Οι πολλαπλές διακοπές ρεύματος αχρήστευσαν μερος του δικτυακού εξοπλισμού στο κτήριο 4 με αποτέλεσμα η ενσυρματη σύνδεση στα μισά δωμάτια του κτηρίου να μην λειτουργεί.

Η ζημιά θα αποκατασταθεί με αντικατάσταση του εξοπλισμού την Τρίτη 29/10/19.

Read 1958 times