Τρίτη, 02 Ιουνίου 2020 12:34

Εξετάσεις Online

Γενικές Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρονικών Μέσων (eclass / zoom)
για Online Εξετάσεις

Έκδοση 1.3 – 2021-01-11

Το παρόν θα ανανεώνεται / διορθώνεται και θα εμπλουτίζεται όποτε απαιτείται. Η πιο πρόσφατη έκδοση του θα βρίσκεται αναρτημένη αε αυτή τη σελίδα


Γενικά

Κατά την διάρκεια των εξετάσεων οι διαθέσιμες πλατφόρμες θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:

 • Eclass για την υποβολή εργασιών / ασκήσεων των εξετάσεων.
 • ΒΒΒ για προφορικές εξετάσεις και δημιουργία BreakOut Rooms για τους εξεταζόμενους
 • Zoom για επιτήρηση και διευκρινίσεις / απαντήσεις σε απορίες κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Bάσει των αποφάσεων της Συγκλητου για τις εξετάσεις θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Οι εξεταζόμενοι να διαθέτουν κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο λειτουργικά και έτοιμα για χρήση.
 • Οι εξεταζόμενοι να είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο (κατά προτίμηση με ενσύρματο τρόπο) .
 • Να διαθέτουν κόλλες, κατά προτίμηση με γραμμές για τη διευκόλυνση των γραπτών απαντήσεων όπου χρειάζονται.

Αν κάποιος/α φοιτητής/τρια δεν διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό́ για διεκπεραίωση της εξέτασης, θα πρέπει να ενημερώσει τον/την διδάσκοντα/ουσα του υπό εξέταση μαθήματος (ή μαθημάτων) με κοινοποίηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Επίσης αν κάποιος/α φοιτητής/τρια τελικά́ δεν διαθέτει τον κατάλληλο χώρο θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά́ τον/την διδάσκοντα/ουσα έγκαιρα

Επίσης τα πρακτικά της έκτακτης συνεδρίασης της συγκλήτου, με αριθμό 22/22.05.2020 ορίζουν ότι το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με τα μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης διασφαλίζεται ως εξής:

 • Οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν τη διαδικασία όντας συνδεδεμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης
 • Η ταυτοποίηση των φοιτητών γίνεται με επίδειξη ταυτότητας. Κάμερα και μικρόφωνο παραμένουν ενεργά για όλη την διάρκεια της εξέτασης.
 • Ελέγχεται η ταυτότητα των εξεταζόμενων
 • Οι μέθοδοι εξέτασης διασφαλίζουν το αδιάβλητο αυτής
 • Η ασφάλεια του συστήματος και των πληροφοριών που συλλέγονται διασφαλίζεται με βάση τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνει η Κεντρικής Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ

Δείτε στο κάτω μέρος της σελίδας βοηθητικό υλικό απο την ΥΠΕ και απο άλλα ιδρύματα.


Οδηγοί Τηλε-εκπαίδευσης (ΥΠΕ) - ολες οι πλατφόρμες
https://ype.aegean.gr/tilekpaideysi/odigies


ZOOM
Η πλατφόρμα zoom χρησιμοποιείται κυρίως για ταυτοποίηση και επιτήρηση των εξεταζομένων στις γραπτές εξετάσεις.
Εξαιρετικά σημαντικο: Για την σύνδεση σας στην πλατφόρμα zoom είναι απαραίτητο να επιλέγετε τον τρόπο σύνδεσης "SSO Login" και να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας (username / password) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Δείτε:


E-CLASS

 • Η πλατφόρμα e-class χρησιμοποιείται στις γραπτές και προφορικές εξ αποστάσεως εξετάσεις καθώς και για την υποβολή εργασιών.
 • Για τις γραπτές εξετάσεις οι εξεταζόμενοι θα παραλαμβάνουν συνήθως μέσω email ενα σύνδεσμο προς την συνεδρία zoom την επιτήρηση/ταυτοποίηση.
 • Για τις προφορικές εξετάσεις η εξέταση θα γίνεται μέσω του εργαλείου "Τηλεσυνεργασία" του eclass.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Οδηγίες για όλες τις πλατφόρμες στο https://ype.aegean.gr/tilekpaideysi/odigies


Οδηγίες για Διδάσκοντες - Σενάρια Εξετάσεων

Σενάριο 1 - Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (με κλειστές σημειώσεις) 

 • ECLASS
  • Επιβεβαίωση ότι το εργαλείο Ασκήσεις είναι ενεργό.
  • Δημιουργία κατηγοριών ερωτήσεων στο εξεταζόμενο μάθημα. (προαιρετικά)
  • Δημιουργία τράπεζας ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στο εξεταζόμενο μάθημα.
  • Δημιουργία ασκήσεων και εισαγωγή ερωτήσεων από την τράπεζα θεμάτων.
  • Δημιουργία τηλεσυνεργασίας στο eclass για το παραπάνω μάθημα με ημερομηνία/ώρα βάσει του προγράμματος εξετάσεων.
 • ΖΟΟΜ
  • Δημιουργία συνεδρίας επιτήρησης στο Zoom με ίδια ημερομηνία και ώρα 15-30 λεπτά νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα ώστε να υπάρχει χρόνος να συνδεθούν οι εξεταζόμενοι.
  • Αντιγραφή συνδέσμου της zoom συνεδρίας επιτήρησης.
 • ECLASS
 • Δημιουργία ανακοίνωσης με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα ενεργοποίησης. Η ανακοίνωση θα περιλαμβάνει το παραπάνω σύνδεσμο πρόσβασης προς την συνεδρία Zoom.

 

Σενάριο 2 - Γραπτή εξέταση με θέματα ανάπτυξης (με κλειστές σημειώσεις)

 ECLASS

  • Επιβεβαίωση ότι τα εργαλεία Ασκήσεις και Εργασίες είναι ενεργά. Το εργαλείο «Εργασίες» χρησιμοποιείται για την υποβολή απαντήσεων κειμένων σε μορφή εικόνων, pdf κλπ
  • Δημιουργία κατηγοριών ερωτήσεων στο εξεταζόμενο μάθημα. (προαιρετικά)
  • Δημιουργία τράπεζας ερωτήσεων στο εξεταζόμενο μάθημα.
  • Δημιουργία ασκήσεων και εισαγωγή ερωτήσεων από την τράπεζα θεμάτων.
  • Δημιουργία τηλεσυνεργασίας στο eclass για το παραπάνω μάθημα με ημερομηνία/ώρα βάσει του προγράμματος εξετάσεων.
 • ΖΟΟΜ
  • Δημιουργία συνεδρίας επιτήρησης στο Zoom με ίδια ημερομηνία και ώρα 15-30 λεπτά νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα ώστε να υπάρχει χρόνος να συνδεθούν οι εξεταζόμενοι.
  • Αντιγραφή συνδέσμου της zoom συνεδρίας επιτήρησης.
 • ECLASS
 • Δημιουργία ανακοίνωσης με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα ενεργοποίησης. Η ανακοίνωση θα περιλαμβάνει το παραπάνω σύνδεσμο πρόσβασης προς την συνεδρία Zoom.

 

Σενάριο 3 - Προφορική εξέταση

 • Δημιουργία τηλεσυνεργασίας στο eclass για το παραπάνω μάθημα με ημερομηνία/ώρα βάσει του προγράμματος.
 • Δημιουργία Breakout Rooms αν απαιτείται.

 

 

Σενάριο 4 - Συνδυασμός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης
και
Σενάριο 5 - Διάφοροι συνδυασμοί των παραπάνω

Για αυτα τα σενάρια εφαρμόστε συνδυασμό των παραπάνω οδηγιών


Πρόσθετες Πληροφορίες

Καταγραφή παρουσιών εξεταζομένων

Η πλατφόρμα eclass εχει λειτουργία παρουσιολογίου η οποία όμως δεν ειναι αξιοπιστη και δεν συνιστάται. Η πλατφόρμα zoom εχει επίσης λειτουργία παρουσιολογίου αλλά μεχρι στιγμής (02/06/2020) δεν εχουν δωθεί οδηγίες για την ενεργοποιήση της.

Καταγραφή συνεδριών

Η καταγραφή συνεδριών στο zoom ειναι απενεργοποιημένη για όλες τις συνεδρίες.


 

Last modified on Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 20:28