Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2022 08:51

Matlab Online

Ενημέρωση των χρηστών

 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέρει τώρα σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας την ελεύθερη πρόσβαση σε MATLAB, Simulink και όλα τα  συνοδευτικά toolboxes.

Επιτρέπεται η δωρεάν χρήση όλων των προϊόντων MathWorks για έρευνα, διδασκαλία και μελέτη, για όλους τους υπαλλήλους, διδάκτορες και φοιτητές του πανεπιστημίου, τόσο σε πανεπιστημιακές όσο και σε ιδιωτικές συσκευές

Κατεβάστε το λογισμικό από το MathWorks-Portal του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οδηγίες και βοηθητικά βίντεο θα βρείτε εδώ

Οι ήδη έχοντες λογαριασμό MathWorks, παρακαλούνται να ακολουθήσουν τις ίδιες οδηγίες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πανεπιστημιακό σας email.

Για βοήθεια κατά την εγκατάσταση απευθυνθείτε στο MathWorks Support.

 

Γενικές πληροφορίες:

  • Online Training Suite – Διαδραστικά Online-Tutorials για την προσωπική εκμάθηση
  • MATLAB MATLAB Online – Πρόσβαση σε MATLAB & Simulink μέσα από Web Browser (χωρίς download - απαιτείται λογαριασμός στο ΠΑ)
  • MATLAB & Simulink – Πληροφορίες για τα προϊόντα και τη χρήση τους
  • MATLAB Examples – Παραδείγματα και συλλογές από δωρεάν διαθέσιμους κώδικες.  
  • MATLAB Grader – Για την δημιουργία και αυτόματη βαθμολόγηση ασκήσεων (για καθηγητές)
Last modified on Τετάρτη, 24 Μαϊος 2023 14:12