Super User

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ - 29/10/2019

Οι πολλαπλές διακοπές ρεύματος αχρήστευσαν μερος του δικτυακού εξοπλισμού στο κτήριο 4 με αποτέλεσμα η ενσυρματη σύνδεση στα μισά δωμάτια του κτηρίου να μην λειτουργεί.

Η ζημιά θα αποκατασταθεί με αντικατάσταση του εξοπλισμού την Τρίτη 29/10/19.

Η υποστήριξη για τα Windows 7 θα διακοπεί στις 14 Ιανουαρίου 2020. Αναβαθμίστε στα Windows 10 το συντομότερο δυνατόν. 

https://support.microsoft.com/el-gr/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020

Χρησιμοποιείτε το username σας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και password για να συνδεθείτε.

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017 08:19

Κανονισμός Υπέυθυνης Χρήσης

Γενικά
Το παρακάτω κείμενο ορίζει τις αρχές που διέπουν την σωστή χρήση των πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών πόρων του ΠΑ. Οι πόροι αυτοί είναι ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου και κατ επέκταση του Δημοσίου. Οι χρήστες των πόρων αυτών δεσμεύονται από την υπάρχουσα Νομοθεσία που καλύπτει αυτή την ιδιοκτησία. Η υπηρεσία που διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα του ΠΑ είναι η Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΥΠΕ).


Η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του ΠΑ είναι ταυτόχρονα δικαίωμα αλλά και προνόμιο που χορηγείται από το Πανεπιστήμιο. Ο Κανονισμός Υπεύθυνης Χρήσης όπως και οι άλλες πολιτικές και κανονισμοί του Πανεπιστήμιου διέπονται από την αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας και ελεύθερης διακίνησης ιδεών, σεβασμό σε πνευματικά δικαιώματα και ιδιοκτησία δεδομένων και ιδεών και μηχανισμούς λειτουργίας και ασφαλείας συστημάτων.

Η υπεύθυνη χρήση των υπηρεσιών και πληροφορικών συστημάτων και επικοινωνιών που παρέχει το Πανεπιστήμιο στους χρήστες, συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κανονισμών και πολιτικών που ορίζει το Πανεπιστήμιο δια των οργάνων και των αποφάσεών του και επιβάλλει η ΥΠΕ στους χρήστες.

Η ΥΠΕ του ΠΑ είναι υπεύθυνη για την σύνταξη, τροποποίηση και ενημέρωση χρηστών σχετικά με αυτόν τον κανονισμό καθώς και την ευθύνη και την υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι το σύνολο του σχετικού εξοπλισμού τον οποίο διαθέτει το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιείται σωστά και σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους αγοράστηκε ή οι οποίοι καθορίστηκαν με αποφάσεις αρμοδίων οργάνων του ιδρύματος.

Κανονισμός
Το ΠΑ παρέχει πρόσβαση στους υπολογιστικούς πόρους και πληροφορίες του στους σπουδαστές, το προσωπικό, τους διδάσκοντες και ορισμένους χρήστες (π.χ. επισκέπτες) κατόπιν ρητής άδειας με στόχο την υποστήριξη της διδασκαλίας, της έρευνας και για την υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας του Πανεπιστημίου.


Με την αίτηση και την ενεργοποίηση του λογαριασμού του, ο χρήστης επιβεβαιώνει εμμέσως ότι θα τηρήσει αυτόν τον κανονισμό.

Το ΠΑ θεωρεί ως περιστατικό ασφαλείας οποιαδήποτε πράξη η γεγονός απειλεί την ασφάλεια των υπολογιστικών του συστημάτων στα οποία πιθανόν εμπλέκεται το ΠΑ, χρήστες, η/και εξοπλισμός του ΠΑ. Τα περιστατικά αυτά είναι δυνατόν να έχουν αφετηρία εντός η εκτός του DNS domain aegean.gr. Στο πλαίσιο διερεύνησης και καταγραφής περιστατικών ασφαλείας η ΥΠΕ μπορεί να καταγράψει και να εξετάσει ψηφιακά αρχεία και περιεχόμενο ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα εν λόγω περιστατικά.

Το ΠΑ είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί την χρήση των συστημάτων του με σκοπό την προστασία και εύρυθμη λειτουργία τους, αλλά το προσωπικό της ΥΠΕ δεν εξετάζει το περιεχόμενο ψηφιακών αρχείων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιουδήποτε ψηφιακού υλικού οποιουδήποτε χρήστη των πληροφοριακών συστημάτων του. Καθ εξαίρεση το περιεχόμενο ψηφιακών αρχείων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων ελέγχεται αυτόματα από λογισμικό ανίχνευσης ιών και αυτόματα φίλτρα ελέγχου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με μόνο σκοπό την προστασία των συστημάτων και χρηστών του ΠΑ από κακόβουλο περιεχόμενο.

Το ΠΑ μπορεί να περιορίσει η και να διακόψει την πρόσβαση προς δικτυακούς τόπους και υπηρεσίες που μπορούν να επηρεάσουν την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων του.

Το ΠΑ μπορεί να περιορίσει η και να απενεργοποιήσει το λογαριασμούς οι οποίοι χρησιμοποιούνται για παράνομη δραστηριότητα.

Η μη τήρηση του κανονισμού μπορεί να οδηγήσει στην προσωρινή διακοπή χρήσης του λογαριασμού και δικαιώματος πρόσβασης στο υπολογιστικό σύστημα του ΠΑ.

Ο χρήστης υποχρεούται να:

 • Ενεργεί υπεύθυνα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα και η καλή κατάσταση των υπολογιστών και πληροφοριακών πόρων.
 • Να σέβεται τα δικαιώματα των άλλων και να μην χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του για να απειλεί, παρενοχλεί, εκφοβίζει ή να διαπράξει κλοπή ή απάτη.
 • Να σέβεται τις σχετικές άδειες και τα πνευματικά δικαιώματα που αφορούν λογισμικό και άλλο ψηφιακό υλικό, καθώς και συμβάσεις η/και συμφωνίες που έχει συνάψει το ΠΑ με τρίτους για παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.
 • Να σέβεται την ιδιωτικότητα των πληροφοριών άλλων χρηστών και να μην χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του η οποιοδήποτε άλλο μέσο για να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε εμπιστευτικά η προσωπικά δεδομένα καθώς και σε συστήματα και ψηφιακούς πόρους του ΠΑ.
 • Να γνωρίζει ότι οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές συστημάτων του ΠΑ κατόπιν ενημέρωσης του χρήστη μπορεί να εξετάσουν αρχεία σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και όχι ως πρακτική, email, εκτυπώσεις με σκοπό τη διάγνωση και τη διόρθωση προβλημάτων που αφορούν το υπολογιστικό σύστημα.
 • Να αναγνωρίζει το δικαίωμα του Πανεπιστημίου να περιορίσει ή να ακυρώσει το δικαίωμα πρόσβασης στο υπολογιστικό σύστημα κατόπιν ενημέρωσης του.
 • Να γνωρίζει ότι η χρήση του λογαριασμού του για δραστηριότητες που δεν συνάγουν με τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του Πανεπιστημίου μπορεί να επιφέρουν νομικές η άλλες κυρώσεις σύμφωνα με την Ελληνική η και Διεθνή Νομοθεσία.

Δραστηριότητες που απαγορεύονται ρητά

Ο παρακάτω κατάλογος δεν είναι πλήρης και μπορεί να τροποποιηθεί. Οι χρήστες του ΠΑ θα ενημερώνονται για οποιαδήποτε τροποποίηση του.

Απαγορεύεται :

 • Η σκόπιμη φθορά, κακή χρήση, ή/και κλοπή υπολογιστικών πόρων, περιφερειακών συστημάτων, λογισμικού και εξαρτημάτων υπολογιστικών συστημάτων.
 • Η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση η απόπειρα παράνομης πρόσβασης σε πληροφορίες, δεδομένα, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις του ΠΑ.
 • Η χρήση των υπολογιστικών πόρων του ΠΑ για προσωπικό / ιδιωτικό οικονομικό όφελος χωρίς να γραπτή εξουσιοδότηση. Εξαιρούνται από την παρούσα διάταξη αμοιβές που αφορούν συμβάσεις που έχει συνάψει το ΠΑ στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και για δραστηριότητες που σχετίζονται με πανεπιστήμιο. 
 • Η χρήση των υπολογιστικών πόρων του ΠΑ για παραβίαση η απόπειρα παραβίασης άλλων συστημάτων, παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο τρίτων καθώς και η πρόσβαση σε παράνομο ψηφιακό περιεχόμενο.
 • Η χρήση λογαριασμού η λογαριασμών που ανήκουν σε άλλους χρήστες.
 • Να εγκαταστήσει ανεξάρτητα υπολογιστικά συστήματα εκτός από εκείνα για τα οποία έχει δοθεί ειδική άδεια / έγκριση από την ΥΠΕ .
 • Να εκτελέσει η να εγκαταστήσει χωρίς άδεια εφαρμογές που ενδέχεται να παρεμποδίζουν η να προξενούν προβλήματα στη καλή λειτουργία του υπολογιστικού συστήματος του ΠΑ.

 Η ΥΠΕ μπορεί να αναστείλει προσωρινά τα προνόμια ενός χρήστη εφόσον κρίνει ότι ένας χρήστης επιδίδεται σε δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν άμεση απειλή για την: 

 • την υγεία ή την ασφάλεια των άλλων.
 • την ακεραιότητα των δεδομένων και πληροφοριών του ΠΑ.
 • ασφάλεια και καλή λειτουργία των υπολογιστικών πόρων του ΠΑ.
Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017 08:17

Laptop Access

Wired Network Access Locations

Wired network access for laptops is available in the main hallway, outside the computer labs, on the first floor of the Michalio building (administration) and in specific outlets inside the computer labs.

Please DO NOT disconnect or use the network cables from the computers inside the computer labs.

If you use the hallway network outlets you may need to have avaialble a simple ethernet cable (UTP cable) and follow the instrunctions below:

In order to use the network you must have an account user of the University of the Aegean.

If you are a guest please Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. in order to apply for an account.

Network Access Procedure

 • Connect your laptop to the network outlet using your (or the provided) cable.
 • Verify that the local network connection of your laptop is enabled. This is usually done via the Control Panel, Network Connections.
 • Open your Internet browser (MS Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari etc). You will be redirected to a web page where you will be prompted to eneter your University of the Aegean account credentials.

Once you have been succesfully authenticated you will be able to have accesss to the rest of network services (email, web etc)

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017 08:16

Computer Labs

General Information

There are 3 computer labs (YK1, YK2, YK3) available for the use of all University of the Aegean account users. They are located on the 1st floor of the Michalio building (administration building).

Hours of operation

The labs are open from 09:00am until 09:00pm - Monday through Friday

Equipment and Software

Access to the computer labs is limited to University of the Aegean account users.

The following software is installed (as of 31 August 2018)

    MS Windows 10 Pro
    MS Security Essentials
    Adobe Reader X
    MS Internet Explorer
    Chrome
    Firefox Mozilla
    Winrar
    SPSS 24
    MS Office 2016
    Bloodshed Dev C++ ( http://www.bloodshed.net/dev/devcpp.html )
    FreeMat ( http://freemat.sourceforge.net/ )
    Gephi ( http://gephi.org )
    Microsoft NodeXL ( http://nodexl.codeplex.com/ )
    Scilab ( http://www.scilab.org )
    Matlab Portable 
    IOR Tutorial  
    Arena

 

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017 08:16

Available Online Services

General Information

The following online services are useful for all University of the Aegean account users. Access to some of these services is limited to students and / or faculty account holders.

If you have any questions about accesing these services Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

E-class
Online Course materials. Student or faculty account is required.

StudentWeb
Courses and Grade information. Online requests to Dept Secretariat. Student account is required.

Classweb
Course and Grades system. Faculty account is required.

MRBS
Online Calendar and Room Reservation System

Library
Access the University of the Aegean Library and Library Materials

MS Office 365
Download Microsoft Software

Telephone Directory
University of the Aegean Directory, all locations, all depts

Class Books Online System
Course Books reservation system. Valid student account is required.

Student ID Registration
Apply for your student ID card here. Valid student account is required.

Pithos - Online
Access to 50GB online storage via the GRNET Pithos service. All valid user accounts are eligible.

Online Questionnaires
LimeSurvery Software App

 

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017 08:14

Accounts and Passwords

General Information

In order to access the University of the Aegean computing resources you will need a computer user account. Account credentials (username & password) are  given to students, faculty and administrative personel of the University. Guest and Research accounts are also available upon request.

In order to obtain an account you need to apply to the University of the Aegean Chios Network Operations Center (Chios NOC) providing official identification document(s) and contact information. Please download the application at the bottom of this page.

Please be sure to specify at the time of your application if special access to certain resources is required. If so, additional documentation and / or authorization may be required.

Account Information

The account credentials that are provided by the Chios NOC are strictly personal and should not be shared with anyone else. The University of the Aegean will never ask you to disclose these credentials for any reason.  If you become the recipient of this type of request please notify the helpdesk immediately. 

The account credentials are a username and a password. The username is assigned by the NOC but in some cases it may be suggested by you. The account password is usually assigned by the NOC. Once you receive your password you should change it immediately to another that you and only you will know. 

The use of the computer account allows you to access to the University of the Aegean computing resources depending on your access level. If you have any questions regarding your access please contact the Helpdesk.

Password Information & Rules

Your password should adhere to the following rules:

 • it should be at least 8 chars long and should satify at least 2 of the following:
  • it should contain at least one capital letter
  • it should contain at least one number 
  • it should contain at least one symbol

Furthermore, your new password cannot be the same as the old one.

Password Change

You can password can be changed  at any time. It is good practice to change your password regularly, for example every 60-90 days. You may change your password in one of the following ways:

 • Online: Visit the address https://password.aegean.gr . Make sure your follow the above password rules.
 • In Person: Visit the Chios Helpdesk office which is located at the basement of the Michalio building (Administration building). Please bring  your student ID or any other valid identification.
 • Via email : Send an email message attaching an image of your student or photo id to Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Please include a telephone number so that we can call you with the new password information.
 • Via Fax: Send a fax copy of  your student or photo id to fax number 22710-35059. Please include a telephone number so that we can call you with the new password information.

Password Verification

You may verify your password at this address: https://checkpassword.aegean.gr

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017 08:13

Helpdesk Operation General Info

Location

The Chios Helpdesk is part of the Chios Network Operations Center (NOC) of the University of the Aegean and it is located in the basement of the Michalio Administration building.

Contact Information

University of the Aegean
Attn: Chios NOC
Michalon 8
82100 Chios
Greece

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.r
Tel: +0030-22710-35166 
Fax: +0030-22710-35059 

The hours of operation are Monday - Friday from 8:00am to 3:30pm.

Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017 14:00

Συχνές Ερωτήσεις (GR)

q1

Σελίδα 1 από 3