Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020 11:16

Τηλε-εκπαιδευση-οδηγίες moodle για δημιουργίας συνεδρίας και ανάρτησης υλικου.

Οι παρακάτω οδηγίες θα σας βοηθησουν να προγραμματίσετε μια συνεδρία και να αναρτήσετε υλικό στο Moodle για ενα μάθημα που σας έχει ανατεθεί η διδάσκετε ήδη.

 

Για να συνδεθείτε στο moodle πηγαίνετε στην ιστοσελίδα https://aegeanmoodle.aegean.gr/ με τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο ΠΑ.

Μόλις συνδεθείτε πηγαίνετε στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης και πατάτε στο link Σύνδεση (Log In).

image001 

Μετά την επιτυχή σύνδεσή σας, στο κέντρο της οθόνης εμφανίζεται η ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ενώ στη καρτέλα Μαθήματα (Courses) εμφανίζονται τα μαθήματα στα οποία σας έχει δοθεί κάποιος ρόλος (Εκπαιδευτή, Εκπαιδευόμενου).

 image002

Πατώντας πάνω σε κάποιο από τα μαθήματα πηγαίνετε  στη σελίδα του μαθήματος.

 

Για να κάνετε αλλαγές σε κάποιο μάθημα θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί Ενεργοποίηση επεξεργασίας

 image003

Εμφανίζονται τότε οι επιπλέον επιλογές Προσθήκη τμημάτων και Προσθήκη δραστηριότητας/πόρου.

 image004

Το μάθημά σας μπορεί ν’ αποτελείται από πολλά τμήματα καθένα από τα οποία ν’ αντιστοιχεί σε μια διάλεξη ή σε μια θεματική ενότητα.

 

Πατώντας τον σύνδεσμο Προσθήκη τμημάτων εμφανίζεται παράθυρο που επιλέγετε πόσα τμήματα θέλετε να δημιουργήσετε.

 image005

Προκειμένου να προσθέσετε ένα αρχείο στο μάθημά σας επιλέγετε τον σύνδεσμο Προσθήκη δραστηριότητας/πόρου και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέγετε Αρχείο και πατάτε Προσθήκη.

 image006

Στο παράθυρο που εμφανίζεται συμπληρώνετε υποχρεωτικά το πεδίο Όνομα ενώ στο πεδίο Επιλέξτε αρχεία εισάγετε το αρχείο που θέλετε ν’ αναρτήσετε.

 image007

Προκειμένου να δημιουργήσετε μια συνεδρία bigbluebutton επιλέγετε εκ νέου τον σύνδεσμο Προσθήκη δραστηριότητας/πόρου και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέγετε Ιστοδιάσκεψη BigBlueButtonBN.

 image008

Στο παράθυρο που εμφανίζεται και στο πεδίο Όνομα εικονικής αίθουσας διδασκαλίας συμπληρώνετε το όνομα της συνεδρίας.

 image009

Στην ομάδα επιλογών Συμμετέχοντες ελέγχετε τα δικαιώματα των χρηστών στην συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη.

 image010

Τέλος, στην ομάδα επιλογών Χρονοδιάγραμμα για τη σύνοδο, ενεργοποιείτε την ημερομηνία έναρξης και λήξης της συνεδρίας. Συνιστούμε η ώρα έναρξης να είναι τουλάχιστον ένα τέταρτο πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης.

 image011

 

 

Last modified on Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020 12:03