Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020 11:16

Zoom Login

Συνοπτικές οδηγίες σύνδεσης σε συνεδρία μέσω του λογισμικού zoom

Πατώντας πάνω στον σύνδεσμο του zoom, εφόσον δεν έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα θα εμφανιστεί παράθυρο που θα σας ζητά να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας για να το εγκαταστήσετε. Η συγκεκριμένη εικόνα μπορεί να διαφέρει ελάχιστα καθώς εξαρτάται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε (Η συγκεκριμένη αφορά το Mozilla Firefox).

Όταν το λογισμικό κατέβει ξεκινά η διαδικασία εγκατάστασης κατά την οποία θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την εγκατάσταση στον υπολογιστή σας.

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, εμφανίζεται μήνυμα ότι η συγκεκριμένη συνεδρία είναι για εξουσιοδοτημένους χρήστες οπότε πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Sign in to Join.

Σας πηγαίνει σε παράθυρο με διάφορες επιλογές εισόδου. Είναι υποχρεωτικό να επιλέξετε την επιλογή Sign in with SSO.

Στο επόμενο παράθυρο και στο πεδίο Company Domain πληκτρολογείτε aegean-gr και μετά το κουμπί Continue.

Εμφανίζεται το παράθυρο της Κεντρικής Υπηρεσίας Πιστοποίησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο οποίο πληκτρολογείτε τα ακαδημαϊκά σας στοιχεία (username και password).

Εν συνεχεία, ανοίγει το λογισμικό zoom και εμφανίζεται παράθυρο που σας επιτρέπει να συνδεθείτε στη συνεδρία με ήχο (Join with Computer Audio) καθώς και να κάνετε έλεγχο των συσκευών ήχου σας (Test Speaker and Microphone).

Τέλος εμφανίζεται το παράθυρο του Zoom.

Αναλυτικότερες οδηγίες σύνδεσης και χρήσης του zoom θα βρείτε εδώ: https://ype.aegean.gr/images/ype/services/Teleconference/Odigies_aegean-gr-zoom_userguide.pdf

Last modified on Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020 12:13