Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017 12:38

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

Γενικά
 Η Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΥΠΕ) παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όλη την ακαδημαική κοινότητα της Χίου. 
 
 
Φοιτητές
 Η τεχνική υποστήριξη που παρέχεται στους φοιτητές του Πανεπιστημίου αφορά:
 • θέματα και προβλήματα λογαριασμών
 • θέματα και προβλήματα πρόσβασης στο δίκτυο / Διαδίκτυο
 • θέματα πρόσβασης σε online υπηρεσίες εξυπηρέτησης φοιτητών
 • προβλήματα πρόσβασης στο δίκτυο των Φοιτητικών Κατοικιών Χίου (Εστίες)
 • εγκατάσταση σε προσωπικούς υπολογιστές λογισμικού για το οποίο το Πανεπιστήμιο διαθέτει την κατάλληλη άδεια χρήσης.

Διοικητικο Προσωπικό
 Η τεχνική υποστήριξη που παρέχεται στο Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου αφορά: 
 • θέματα και προβλήματα λογαριασμών
 • θέματα και προβλήματα πρόσβασης στο δίκτυο / Διαδίκτυο
 • θέματα πρόσβασης σε συστήματα, λογισμικό και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται απο το Διοικητικό προσωπικό.
 
Διδάσκοντες
 Η τεχνική υποστήριξη που παρέχεται στο διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου αφορά:
 
 • θέματα και προβλήματα λογαριασμών
 • θέματα και προβλήματα πρόσβασης στο δίκτυο / Διαδίκτυο
 • θέματα εγκατάστασης, ρύθμισης και προβλήματα νόμιμου λόγισμικού που έχει προμηθευθεί το εκάστοτε τμήμα η το Πανεπιστήμιο.
 • προβλήματα υλικού (hardware) που έχει διαθέσει το εκάστοτε τμήμα / Πανεπιστήμιο στους διδάσκοντες.

Μη παρεχόμενες υπηρεσίες
 Η ΥΠΕ δεν παρέχει υπηρεσίες συντήρισης, ρύθμισης, τεχνικής υποστήριξης και  εγκατάστασης λογισμικού σε προσωπικούς υπολογιστές (εκτός απο τις περιπτώσεις που αναφερονται παραπάνω). 
Επίσης, η ΥΠΕ δεν διαθέτει άδειες λογισμικού σε φοιτητές, διοικητικό και διδακτικό προσωπικό, εκτός απο τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω.  
Δείτε το Ακαδημαϊκό Σύστημα Δωρεάν Διάθεσης Εμπορικού Λογισμικού και Υπηρεσιών και το MS Office 365 τα οποία προσφέρουν λογισμικό σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές,
μέλη του εκπαιδευτικού/ερευνητικού προσωπικού των ΑΕΙ/ΤΕΙ και των Eρευνητικών Kέντρων.
 
 
Last modified on Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2018 13:09