Κεντρική Σελίδα

 

  • Πρόγραμμα Μαθημάτων

12:00 - 15:00 - ΥΚ1 - ΤΜΟΔ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ι - Εργαστηριακές διαλέξεις από κ. Λ. Αμυγδάλου

12:00 - 15:00 - ΥΚ3 - ΤΟΔΙΤ_ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΝΤΟΥΜΗ Μ.

12:00 - 15:00 - Μεγάλη Ισογείου - ΤΔΕ_Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων - Μ. Μπεκιάρης

12:00 - 15:00 - Αμφιθέατρο - ΤΟΔΙΤ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ - ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Μ.

12:00 - 15:00 - Κοραη Α - ΤΜΟΔ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - Β. ΚΟΥΤΡΑΣ

12:00 - 15:00 - Κοραη Β - ΤΝΕΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΙΙ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΙΙ - Α. ΚΟΤΡΙΚΛΑ

12:00 - 15:00 - Μεγάλη Ισογείου - ΤΝΕΥ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - Δ. ΓΑΒΑΛΑΣ

12:00 - 15:00 - ΥΚ2 - ΤΔΕ_Εταιρική Διακυβέρνηση-Οργάνωση Επιχειρηματικών Οντοτήτων - Χ. Βαδάση

14:00 - 16:00 - Νεοκλασσικό Β - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ΚΥΚΛΟΥ ΠΜΣ ΝΑΜΕ - Ναυτεργατικό Δίκαιο

14:00 - 16:00 - Νεοκλασσικό Α - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ΚΥΚΛΟΥ ΠΜΣ ΝΑΜΕ - Σχεδιασμός και Διαχείριση Μεταφορικών Συστημάτων

15:00 - 18:00 - Κοραη Α - ΤΜΟΔ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ PYTHON - Ν. ΑΜΠΑΖΗΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

15:00 - 18:00 - Κοραη Β - ΤΝΕΥ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - Κ. ΠΑΝΟΥ

15:00 - 18:00 - Μεγάλη Ισογείου - ΤΜΟΔ - ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - Δ. ΔΡΙΒΑΛΙΑΡΗΣ

15:00 - 18:00 - Μικρή Ορόφου - ΤΟΔΙΤ_ΤΔΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ_ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. -

15:00 - 18:00 - ΥΚ3 - ΤΟΔΙΤ_ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ. - ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΚΩΝ.

15:00 - 18:00 - Αμφιθέατρο - ΤΜΟΔ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑ ΙΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ - Γ. ΛΙΑΓΚΟΥΡΑΣ

15:00 - 18:00 - ΥΚ2 - ΤΔΕ_Διοίκηση Έργων - Γ. Βαρλάς

15:00 - 18:00 - Μεγάλη Ισογείου - ΤΔΕ_Γενικές Αρχές Λογιστικής ΙΙ - Σ. Ζούντα

15:00 - 18:00 - ΥΚ1 - ΤΜΟΔ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - Α. ΠΛΑΤΗΣ

16:00 - 18:00 - Νεοκλασσικό Β - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ΚΥΚΛΟΥ ΠΜΣ ΝΑΜΕ - Ναυλώσεις και Ναυλαγορές Ι

18:00 - 21:00 - Μεγάλη Ισογείου - ΤΜΟΔ - ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Ι. ΜΠΑΛΤΑΣ

18:00 - 21:00 - ΥΚ2 - ΤΔΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ - αναπλήρωση της 21/3/2023 Βαδάση

18:00 - 21:00 - Μεγάλη Ισογείου - ΤΜΟΔ - ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Ν. ΑΜΠΑΖΗΣ

18:00 - 21:00 - Κοραη Α - ΤΝΕΥ - ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ - ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ (Αναπλήρωση)

18:00 - 21:00 - Νεοκλασσικό Β - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ΚΥΚΛΟΥ ΠΜΣ ΝΑΜΕ - Οικονομική και Διοίκηση Λιμένων - Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική

18:00 - 21:00 - Μικρή Ορόφου - ΤΟΔΙΤ_ ΤΔΕ_ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. -