Κεντρική Σελίδα

 

  • Πρόγραμμα Μαθημάτων

09:00 - 12:00 - YK3 - Οροφος - ΧΕΙΜ - ΤΟΔΙΤ - ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΟ0065 - ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ - ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

09:00 - 12:00 - Μεγάλη Ισογείου - ΕΑΡΙ - ΤΔΕ - ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α - 1054 - ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ -

09:00 - 12:00 - Μικρή Ισογείου - Τηλε-εκπ - ΕΑΡΙ - ΤΔΕ - ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α - 1054 - ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ -

09:00 - 12:00 - Μικρή Ορόφου - ΧΕΙΜ - ΤΜΟΔ - ΠΙΘΑΝΟΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ - ΓΕ0108 - ΠΛΑΤΗΣ -

09:00 - 15:00 - ΥΚ1 - Οροφος - ΧΕΙΜ - ΤΜΟΔ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤ - 2 τμήματα

09:00 - 12:00 - Ισογείου 2 - ΧΕΙΜ - ΤΜΟΔ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΝΩΣΕΩΝ - ΔΕ0103 - ΔΟΥΝΙΑ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

09:00 - 12:00 - Ισόγειο - ΕΑΡΙ - ΤΟΔΙΤ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΤΟ2007 - ΚΟΝΤΗΣ ΑΛ -

09:00 - 15:00 - Αμφιθέατρο - - ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΔΕ

09:00 - 12:00 - Ισογείου Α' - ΧΕΙΜ - ΤΝΕΥ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΟΙ0050 - ΒΑΓΓΕΛΑΣ - Κατατακτήριες εξετάσεις ακ. έτους 2022-2023

12:00 - 15:00 - Ισογείου 2 - ΧΕΙΜ - ΤΝΕΥ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΟΙ0900 - ΛΙΤΙΝΑ -

12:00 - 15:00 - ΥΚ2 - Ισόγειο - ΧΕΙΜ - ΤΟΔΙΤ - ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ΤΟ0059 - ΝΤΟΥΜΗ -

12:00 - 15:00 - Ισογείου Β' - ΧΕΙΜ - ΤΝΕΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΕΜ0010 - ΡΟΥΜΠΟΥΤΣΟΥ -

12:00 - 15:00 - Ισογείου - ΧΕΙΜ - ΤΜΟΔ - ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΜΗ0111 - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ -

12:00 - 15:00 - Μεγάλη Ισογείου - ΧΕΙΜ - ΤΔΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 1058 - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ -

12:00 - 15:00 - Μικρή Ισογείου - Τηλε-εκπ - ΧΕΙΜ - ΤΟΔΙΤ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΤΟ7042 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ -

12:00 - 15:00 - YK3 - Οροφος - ΧΕΙΜ - ΤΜΟΔ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΔΕ0102 - ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ -

12:00 - 15:00 - Ισόγειο - ΧΕΙΜ - ΤΔΕ - ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΓΕ5705 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ -

12:00 - 15:00 - Μικρή Ορόφου - ΧΕΙΜ - ΤΔΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - 1017 - ΜΕΝΝΗΣ - αναπλήρωση

12:00 - 15:00 - Ισογείου Α' - ΧΕΙΜ - ΤΝΕΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΝΑ0200 - ΜΠΙΣΙΑΣ -

15:00 - 18:00 - Ισογείου Α' - ΧΕΙΜ - ΤΝΕΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙ0200 - ΧΟΡΤΑΤΣΙΑΝΗ - Κατατακτήριες εξετάσεις ακ. έτους 2022-2023

15:00 - 18:00 - Ισογείου Β' - ΧΕΙΜ - ΤΝΕΥ - ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΝΑ0016 - ΜΠΙΣΙΑΣ -

15:00 - 18:00 - Αμφιθέατρο - ΧΕΙΜ - ΤΜΟΔ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΓΕ0126 - ΚΩΝΣΤ -

15:00 - 18:00 - Μεγάλη Ισογείου - ΧΕΙΜ - ΤΟΔΙΤ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜ -

15:00 - 18:00 - Μικρή Ισογείου - Τηλε-εκπ - ΧΕΙΜ - ΤΟΔΙΤ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΤΟ5027 - ΚΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙ -

15:00 - 18:00 - YK3 - Οροφος - ΧΕΙΜ - ΤΜΟΔ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΟΙ0113 -

15:00 - 18:00 - Μικρή Ορόφου - ΧΕΙΜ - ΤΟΔΙΤ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΤΟ7045 -

15:00 - 18:00 - Ισογείου - ΧΕΙΜ - ΤΔΕ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΕ5718 - ΓΛΑΒΕΛΗ -

15:00 - 18:00 - Ισογείου 2 - ΧΕΙΜ - ΤΜΟΔ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΔΕ0119 - ΓΛΥΚΑΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

15:00 - 18:00 - Ισόγειο - ΧΕΙΜ - ΤΝΕΥ - ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - ΕΔ0003 - ΛΙΤΙΝΑ -

18:00 - 21:00 - Μεγάλη Ισογείου - ΧΕΙΜ - ΤΝΕΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΝΑ0200 - ΜΠΙΣΙΑΣ -

18:00 - 21:00 - Μικρή Ισογείου - Τηλε-εκπ - ΧΕΙΜ - ΤΔΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ - 1125 - ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ - αναπλήρωση

18:00 - 21:00 - Ισογείου 2 - ΧΕΙΜ - ΤΜΟΔ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΕ0101 - ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ -

18:00 - 21:00 - Ισογείου - ΕΑΡΙ - ΤΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ - 1124 - ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -

18:00 - 21:00 - ΥΚ1 - Οροφος - ΧΕΙΜ - ΤΜΟΔ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ - ΓΕ0160 - ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ -

18:00 - 21:00 - Αμφιθέατρο - ΧΕΙΜ - ΤΟΔΙΤ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ΤΟ1002 - ΠΟΥΛΑΚΗ -

18:00 - 21:00 - Μικρή Ορόφου - ΧΕΙΜ - ΤΜΟΔ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΓΕ0127 - ΓΛΥΚΑΣ -

18:00 - 21:00 - YK3 - Οροφος - ΧΕΙΜ - ΤΝΕΥ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΕΝ0020 - ΛΕΚΑΚΟΥ -