Κεντρική Σελίδα

 

  • Πρόγραμμα Μαθημάτων

09:00 - 12:00 - Μικρή Ορόφου - ΤΔΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -

09:00 - 11:00 - Μεγάλη Ισογείου - ΤΟΔΙΤ-Ξένη Γλώσσα Αγγλικά Β στη Διοίκηση των Τουριστικών Επιχειρήσεων - Εξεταστική Σεπτεμβρίου

09:00 - 12:00 - Αμφιθέατρο - ΤΝΕΥ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

09:00 - 12:00 - Μεγάλη Ισογείου - ΤΜΟΔ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

11:00 - 13:00 - Μικρή Ισογείου - ΤΔΕ ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ -

12:00 - 14:00 - Αμφιθέατρο - ΤΝΕΥ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

12:00 - 15:00 - Μεγάλη Ισογείου - ΤΜΟΔ - ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

12:00 - 15:00 - ΥΚ3 - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΒΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ)\r\nΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΣΑΜΙΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ)

13:00 - 14:00 - Αίθουσα Συνελεύσεων ΤΜΟΔ - Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ . Φρατζέσκου -

14:00 - 15:30 - Μικρή Ισογείου - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_ΔΠΜΣ -

15:00 - 18:00 - ΥΚ2 - Αιθ. τηλεδιάσκεψης 1 - Ισόγειο - ΤΔΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -

15:00 - 18:00 - Αμφιθέατρο - ΤΜΟΔ - ΦΥΣΙΚΗ Ι - Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

15:00 - 18:00 - Μικρή Ορόφου - ΤΜΟΔ - ΦΥΣΙΚΗ Ι - Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

15:00 - 17:00 - Κοραη Α - ΤΝΕΥ - ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

15:00 - 17:00 - Κοραη Β - ΤΝΕΥ - ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

17:00 - 19:00 - Κοραη Α - ΤΝΕΥ - ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

17:00 - 19:00 - Κοραη Β - ΤΝΕΥ - ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

18:00 - 21:00 - Αμφιθέατρο - ΤΔΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ -

18:00 - 21:00 - Μεγάλη Ισογείου - ΤΔΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ -

18:00 - 21:00 - ΥΚ3 - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΒΑ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ)

19:00 - 21:00 - Κοραη Α - ΤΝΕΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

19:00 - 21:00 - Κοραη Β - ΤΝΕΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

19:00 - 21:00 - Μικρή Ισογείου - Εξετάσεις ΔΠΜΣ - Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας